© 2019 MIM BULGARIA

БГ / EN
ORGA

1/3

Серията Orga е решението за  центрове за обучение и учебни зали.

Серията предлага разнообразие от модули, които оформят различни по големина и форма учебни места в зависимост от естеството на обучението и големината на групите. По този начин помещението може лесно да се адаптира към изискванията на организацията.

Show More

РЕШЕНИЯТА ЗА УЧЕБНИ ЗАЛИ