© 2019 MIM BULGARIA

БГ / EN

1/4

Развихме серия Metra, за да отговори напълно на потребностите на съвременната офис организация.
За да създадете условия за разнообразни работни подходи , подходящи както за изцяло мобилния и интерактивен служител до персонала, чиито функции изискват уединение и присъствие на работното място.
За да създавате гъвкави решения, отговарящи на динамиката на работните процеси.
За да използвате рационално и оптимално наличното офис пространство.

Съвременната организация на работа все по-отчетливо налага дефиниране на нов тип функционални пространства, в които фокусът се поставя върху комфорта и потребностите на служителя.

Затова създадохме Metra с внимание и мисъл за всеки аспект от офис пространството и как то да се приспособи към динамиката на работната среда.

ОТВОРЕНАТА СРЕДА

Отворената среда в съвременния офис е един от факторите, стимулиращи комуникацията и сътрудничеството между служителите. Премахването на физическите бариери има допълнителния ефект на психическо освобождаване, което води до изграждане на неформална и приятелска атмосфера. Преградните екрани и тапицираните помощни шкафове оформят личното пространство така, че да не възпрепятстват визуалната или вербалната комуникация.

1/1

ИНДИВИДУАЛНИЯТ ОФИС

Въпреки все по-нарастващата тенденция на организиране в отворени пространства индивидуалният офис няма да изчезне. Нищо не може да замени концентрацията и конфиденциалността, които гарантира затвореното офис пространство.

1/5

ЗОНИТЕ ЗА ОТДИХ

Зоните за отдих в съвременната организация на офис пространството излизат от традиционно наложения им контекст. Тяхната роля расте все повече с променящата се динамика на работната среда. Освен за отдих и комуникация те се налагат и като предпочитано място за концентрация и провеждане на бизнес разговори. 

Естествено, можем да вършим тези неща и на работното си място, но физическата смяна на обстановката често ни помага да погледнем на нещата от различен ъгъл.

1/4