БГ / EN

   МИМ България е българо-италианско акционерно дружество за производство на обзавеждане, съчетаващо  италианския дизайн и технологии с гъвкавостта и качеството на българското производство.  Стъпвайки на две десетилетия производствен и пазарен опит, конструкторите и технолозите на MИM България непрекъснато развиват концептуално произвежданите модели мебели, за да можем да предложим на своите клиенти решения, отговарящи на съвременните тенденции в организацията на офис пространството. Мебелите, произведени от МИМ България, предлагат разнообразие от дизайн и функционалност, за което свидетелстват хилядите обзаведени офиси в страната – от единични работни места в офиси на адвокати, нотариуси, туристически и брокерски агенции до обширни работни пространства в офисите на банки, застрахователни компании, телекомуникационни и индустриални гиганти и др. Освен серийното производство на офис мебели МИМ България осъществява нестандартни решения за обзавеждане по зададен проект от външни дизайнери и архитекти, с което посрещаме специфичните изисквания на клиента при оформянето на офиси, хотели, апартаменти, заведения и общежития в цялата страна.

 

   През всичките тези години ръководството на МИМ България, независимо от ценовия натиск, който оказват на пазара на офис мебели български и чужди производители, стриктно следваше своя принцип да предлага качествени, съвременни, комплексни офис решения. Ние, в МИМ България, ще продължаваме и в бъдеще да произвеждаме  офис  мебели без компромиси в качеството и нашите  настоящи и бъдещи клиенти могат да разчитат на това. През 2006г. дружеството беше сертифицирано като работещо съгласно изискванията на системата за управление на качеството по ISO9001:2000.  Поредното доказателство за качеството на офис мебелите, произвеждани в МИМ България, беше получено през 2010г., когато след одита  представителите на Bureau Veritas Certification удостовериха, че управлението на  процесите в дружеството отговаря на изискванията на системата за управление на качеството по ISO9001:2008. През 2014г. МИМ България беше сертифицирана от Bureau Veritas и по сертификационната система ISO14001:2004, което затвърди отговорната ни позиция към околната среда. През 2017г. МИМ България получи сертификация според последните изисквания на сертификационните системи ISO9001:2015 и ISO14001:2015.

         На 13.03.2017г. "МИМ България" АД сключи договор № BG16RFOP002-2.002-0449-C01 с Министерство на икономиката, за изпълнение на проект: „Развитие на управленския капацитет в "МИМ България" АД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, схема BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Научете повече за проекта >>

© 2019 MIM BULGARIA